Rörelse uppmuntras

PrismaTibro satsar på anställda som prioriterar fysisk aktivitet framför transportmedel.
Så här: alla som byter resor från fordon med avgaser till muskelresor är med i projektet.

Muskelresan

Namnet på projektet.
Det behövs inga stora eller ens särskilt starka muskler – man använder dom man har.

Rapporteras enkelt

Personal besöker en webb-sida där man anger datum och sträcka.