En kortfilm om hur enkelt det är att koppla in kablarna i fjäderkraftplinten.

Enkelt?

Är det så enkelt har en del sagt som inte riktigt uppfattat hur enkelt det är.
Samma personer har uttryckt en tvekan inför ”sitter kablarna verkligen fast?”.

Enkelt!

Efter instruktionen i filmen är det just uttrycket vi hör: Enkelt, säkert, ju.

Sitter säkert

Kablarna sitter säkert och slipper den mekaniska skada som skruvar kan orsaka.
Fjäderkraftplintens största fördel är just att den fixerar kabeln med ett konstant tryck direkt efter att mejseln avlägsnats.