Trivs bäst här

Villaområden.

Exempel

Förutsättningar för ett projekt där denna lins användes:
Klass M4
Stolphöjd 7 meter
Stolpavstånd 32,5 meter
Vägbredd 7 meter