Medarbetarsamtal – så här går det till

Medarbetare förbereder genom att svara på frågor om sig själv, sitt arbete och arbetssituation.
Svaren skickas till medarbetaren som tar med frågor och svar till samtalet.

Chefen förbereder genom att svara på frågor om medarbetaren.
Svaren skickas till chefens adress.

Sedan möts de två på en tid de kommit överens om och samtalar om svaren.
De samlar sitt samtal i ett gemensamt dokument som båda signerar.

Målsättning
Målet är att finna bästa möjliga vägen framåt för ökad trivsel och utveckling.