Lumen

Lumen är enheten för ljusflöde och har enhetssymbolen lm.
Alltså enkelt uttryck: ett mått på hur mycket ljus som flödar.

Watt

Watt, med symbolen W, är ett mått på energi (eller arbete) per tidsenhet.
Alltså enkelt uttryckt: ett mått på hur mycket energi som åtgår.

Vilket är viktigast?

Ja, förutsatt att man vet att dessa två begrepp finns och vet vad dom står för så är det Lumen.

Varför då?

För att det är ljus man vill ha – fler lumen är bra.
Den viktigaste är inte att göra av med energi. Det viktigaste är att skapa ljus.
Så därför bör första frågan vara: Hur många lumen ger den armaturen?
Nästa fråga blir sedan naturligt: Hur många Watt krävs för att den ska ge det?
Vänder man på frågornas ordning så kan resultatet bli mindre ljus för pengarna för satsad energi.

Lära om

Detta resonemang är ganska nytt. Det har blivit aktuellt i samband med alla nya typer av ljuskällor.
På kvicksilverlampornas tid hade man så klart kunnat tänka så men det gjorde väldigt få.
Exempel
De kunder som tidigare haft en kvicksilverlampa på 125 W (total energiförbrukning på ca 156 W inkl drivdon) och byter till en Prisma Eliott ställer oftast in de på 20 W.
Resultatet efter byte till Prisma Eliott LED gatubelysning:
Fler lumen = mer ljus och bättre ljus (ljuset från Prisma Eliott gör det möjligt att se fler detaljer och fler färger).
Hade den som bara ville ha en stark lampa valt armatur så hade det säkert blivit en kvicksilverarmatur.
Den däremot som vill ha lika mycket (eller mer) ljusflöde mycket bättre kvalitet på ljuset, väljer Prisma Eliott.