Målet var att få ut så mycket ljus som möjligt ur armaturen.
Ett planglas ger en förlust genom att reflektera ljus tillbaka in i armaturen. Vi kan konstatera att med den kupa Prisma Eliott försetts med minimeras förlusterna. Resultatet blev: högre verkningsgrad.