Ljuskransen hjälper cyklister att

  • Se på långt avstånd att det är anmält
  • Sakta ner och invänta grönt

Synlighet: 270°

Endast stolpen skymmer sikten.
Från alla andra sidor ger ljuskransen ett tydligt budskap även långt innan cyklisten nått fram.

Blå eller gul?

Det blir mer och mer vanligt att våra kunder väljer gult utförande för just cykelsignaler.
Anledningen till valet av färg är att man vill särskilja cykelsignalen från signaler för gående.
Det kan vara ofördelaktigt att välja gul signal för gående, då kontrasten mot stolpen är för liten.
En liten kontrast försvårar möjligheten för människor med nedsatt syn att upptäcka var signalen sitter.

Med eller utan ljuskrans?

Vi erbjuder båda – och möjligheten till en kombination av Walk (gående) och Bike (cykel).

Välkommen!

KLICKA HÄR för att kontakta oss – så lyssnar vi in era önskemål och ser över möjligheterna.