Ljusföroreningar – vad är det?

Ljusföroreningar kan definieras som ineffektivt eller överflödigt användande av artificiellt ljus. Begreppet innefattar flera olika komponenter, till exempel:

 • Himlaglim
  Direkt emitterat/reflekterat ljus som lyser upp natthimlen över tätorter.
 • Felriktat ljus
  Ljus som når bortom det område som är tänkt eller önskat.
 • Onödigt ljus
  Belysning på platser där det egentligen inte behövs.

Så påverkar ljusföroreningar

Förutom det som kan tyckas uppenbart – att natthimlen blir allt mer diffus – börjar det också bli mer och mer tydligt att ljusföroreningar kan ha negativ inverkan på människor och ekosystem.

Det är konstaterat att exponering för blått ljus på kvällen och natten påverkar dygnsrytmen hos djur och människor negativt. Ljus med våglängder under 500 nm har negativ effekt på melatoninproduktionen, vilket bland annat ökar risken för depression, sömnsvårigheter och cancer.

Man har även sett att ljusföroreningar kan störa olika ekosystem och arter. Forskning har gjorts på bland annat fladdermöss, där resultatet indikerar att fladdermössen har minskat i Skaraborgs kyrkor de senaste 30 åren. Detta beror troligen på att vi idag belyser våra kyrkor i högre utsträckning än tidigare. Klicka här för att läsa mer. 

Åtgärder

Det finns mycket som kan göras för att minska ljusföroreningar och överflödigt ljus. På PrismaTibro arbetar vi framförallt med följande:

 • Närvarostyrning
 • Nattsänkning
 • Olika optiker för att begränsa ljusspridning
 • Planering för att minska överbelysning
 • Planering av korridorer (vid önskemål från kund)

Just nu håller vi dessutom på att utveckla armaturer med Tunable White, där färgtemperaturen skiftar från kallare till varmare ljus beroende på vilken tid det är på dygnet.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar, önskar ljusberäkning eller offert? Varmt välkommen att kontakta oss säljare, Prisma Light.