Det klassiska utprovade ljudet

Det unika ljudet i övergångssignalen Prisma Daps gör det möjligt att uppfatta och lokalisera även i de mest bullriga trafikmiljöer.
En del ljud uppfyller det ena, uppfattas, och andra ljud kan uppfylla det andra, lokaliseras, men det som gör ljudet från Prisma Daps unik är just kombinationen.

Uppfatta

Även när det dundrar förbi tung trafik och är stökigt i största allmänhet så kan Prisma Daps, även med lägre volym än bullret, tränga igenom på ett redligt sätt och hjälpa trafikanter i allmänhet, men synskadade i synnerhet att uppfatta ”här finns en övergång”.

Lokalisera

Kombinationen är viktig. När trafikanten uppfattat signalen gäller sett ta sig dit – och det är det som avses med ”lokalisera” dvs svaret på frågan ”var är övergången?”.
När trafikanten kommit till rätt plats kan ljudet dessutom tala om statusen på korsningen = är det rött eller grönt.

Därför unikt

Det effektiva, och över hela världen spridda, ”tick-tick-tick”-ljudet heter Prisma_Sound_05.wav.
Det är klassiskt och den unika karaktären är anledningen till den stora framgången.
Tack vare den breda ljudfrekvensen kan ljudet urskiljas även i de mest komplexa ljudmiljöer, egenskaper:

  • Effektivt utan att störa någon
  • Hörbart genom allt omgivande trafikbrus, tack vare brett frekvensområde
  • Lätt att lokalisera – och därmed enklare att finna signalen
  • Förväxlas ej med andra ljud i trafikmiljön
  • Minimalt störande för närboende

Välkommen

Kontakta säljare Prisma Daps