Fäste för trästolpe

Prisma Tibro, Sweden | Prisma Eliott | Fäste, fast, för stolpe med arm