Gatubelysning för övergångsställen

Vid övergångsstället är belysningens huvudsakliga uppgift att synliggöra oskyddade trafikanter. Kontrasten mellan fotgängaren och bakgrunden har stor betydelse för möjligheterna att upptäcka en fotgängare. Därför behöver belysningen anpassas efter platsens förutsättningar. Det finns i huvudsak två perspektiv att ta hänsyn till. Dels behöver bilisterna ha god möjlighet att upptäcka fotgängare – dels behöver fotgängaren ha god synbarhet av vägens yta.

Positiv och negativ kontrast

Det finns två generella principer för belysning av fotgängare vid övergångsställen. Miljöns utformning och förutsättningar bestämmer vilken princip som är lämpligast. Man kan antingen framställa fotgängarna i positiv kontrast eller i negativ kontrast mot bakgrunden.

Positiv kontrast: Fotgängaren framstår ljusare än bakgrunden.
Negativ kontrast: Bakgrunden framstår ljusare än fotgängaren.

Prisma Light Övergångsställe Positiv kontrast
Prisma Light Övergångsställe Negativ kontrast

Linskombinationer för övergångsställen 

Beroende på övergångsställets förutsättningar och utformning har vi ett antal linskombinationer att välja bland. PX är en lins speciellt framtagen för intensivbelysning vid övergångsställen med högertrafik och för vänstertrafik har vi linsen PXL. Även T4 är ett bra alternativ vid övergångsstället beroende på stolpens placering. Vill man i stället anordna belysningen för övergångsstället med övrig gatubelysning har vi även där ett flertal linser anpassade för att klara M- och C-klassens utmaningar.

Prisma Light Övergångsställe Linskombinationer

Intensivbelysning vid övergångsställen

Stolpens placering kan i viss mån påverka hur väl en fotgängare syns.

I detta exempel har vi använt lins PX och placerat stolparna strax framför övergångsstället (figur 1), då vi vill eftersträva en hög belysningsstyrka och se till att ljus faller på fotgängaren snett ovanifrån, från den sida fordonstrafiken kommer. Placerar vi i stället stolpen bakom övergångsstället och använder lins PXL belyser vi motsatt sida av fotgängaren (figur 2). Detta resulterar i sämre belysning av fotgängaren sett från förarens perspektiv. Färger och strukturer framkommer inte på samma sätt.

Några viktiga aspekter att tänka på är att vid intensivbelysning kan närmsta omgivningen bakom och framför övergångsstället upplevas som mörk beroende på platsens förutsättningar. Därför är det viktigt att ta hänsyn till vägens utformning, omkringliggande ljusnivåer samt fundera på om det finns risk för att fotgängare korsar vägen på andra ställen än vid övergångsstället (figur 3). Det är också viktigt att belysa närmsta ytan bredvid övergångsstället på båda sidor för att ge fordonsförare möjlighet att i god tid upptäcka fotgängare som vill korsa vägen. Vill man att belysningen ska sticka ut från övrig belysning och på så sätt uppmärksamma övergången extra är det möjligt att få armaturerna i trafikblå RAL5017 eller annan kulör som önskas.

Referens: Prisma Light vid övergångsställen

KLICKA HÄR för att se exempel på hur en belysningsanläggning med Prisma Light vid ett övergångsställe kan se ut.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar? Är du intresserad av en ljusberäkning eller en offert?
Varmt välkommen att kontakta oss säljare, Prisma Light.