LCA-kalkyler för Prisma Light och Prisma Button

LCA står för livscykelanalys och handlar om en produkts miljöpåverkan under dess livscykel – från att råvaror utvinns till att produkten kasseras. En LCA kan göras på flera olika sätt och i olika omfattning, beroende på vilket syfte och vilken målsättning som har definierats.

Två LCA-kalkyler är starten

Med hjälp av en hållbarhetsspecialist har vi nu tagit fram två enklare LCA-kalkyler för Prisma Light Eliott och Prisma Button 300. De kalkyler som har tagits fram skildrar koldioxidutsläpp kopplat till materialval.

Anledningen? Vi ser att LCA är en efterfrågad lösning, både för att hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete, men också för att vi ska få en bättre inblick i hur våra produkter påverkar miljön. Det motiverar oss att fortsätta arbeta för ständiga förbättringar.

Agenda 2030

Aluminium finns i flera av våra produkter och det är ett material som kräver mycket resurser vid framställning. Under året kommer vi därför att se över hur mycket av vårt aluminium som är återvunnet och om vi kan öka den siffran. Genom att analysera och utvärdera våra produkter avseende miljöpåverkan bidrar vi till två av de globala målen: hållbar konsumtion och produktion (mål 12) och bekämpa klimatförändringarna (mål 13). 

Fortsättningen

LCA-begreppet är brett och flera aspekter kan vävas in. Vi kommer att arbeta vidare för att se hur vi kan använda oss av modellen för andra produkter och hur vi kan utveckla kalkylen framöver.