Det ska lysa klart och tydligt på lekparken

Ja, när någon är där och leker.
När någon vill leka ska det vara enkelt att få platsen upplyst.
Vi har lösningar för det. KLICKA HÄR!

När ingen är där

En fyr lyser upp vägen till att få hela platsen upplyst.
KLICKA HÄR!

När aktiviteten är hög

Då lyser Prisma Eliott med ett jämnt ljus med bra
färgåtergivning och radikalt mycket bättre
detaljrikedom än äldre teknik.

Tryggt!

Underhåll och driftsäkerhet är två trevliga faktorer
vi gärna talar vidare med dig om – ring oss vettja!