Längre gröntid för utvalda användare

Väldigt populärt i runt Norden – exempel på användare som kan vara i behov av längre gröntid:

  • Förskolebarn eller annan större grupp
  • Personer med nedsatt syn
  • Personer med nedsatt hörsel
  • Personer med rörelsehinder
  • Och fler…

Funktionalitet och aktivering

Den extra gröna tiden aktiveras med hjälp av en RFID-tag.
Aktivera genom att hålla RFID-tag tätt intill överlocket på Prisma Daps under röd signal.
När anmälan är registrerad hörs ett kvitteringsljud från Prisma Daps och led-kvittens på fronten tänds upp.
Alltså: användaren får både synligt och hörbar kvittens.

Modeller

Prisma Daps 2000•L-serien har det som krävs: en inbyggd NFC-läsare, vilket
gör att specialfunktioner kan aktiveras med hjälp av RFID-tag.
KLICKA HÄR för att läsa mer om Prisma Daps 2000•L

Se hur det går till

Se vår video klipp hur man kan aktivera RFID taggen.