Prisma Daps

Längre gröntid för utvalda användare

Väldigt populärt i runt Norden – exempel på användare som kan vara i behov av längre gröntid:

  • Förskolebarn eller annan större grupp
  • Personer med nedsatt syn
  • Personer med nedsatt hörsel
  • Personer med rörelsehinder
  • Och fler…

Funktionalitet och aktivering

Den extra gröna tiden aktiveras med hjälp av en RFID-tag.
Aktivera genom att hålla RFID-tag tätt intill överlocket på Prisma Daps under röd signal.
När anmälan är registrerad hörs ett kvitteringsljud från Prisma Daps och led-kvittens på fronten tänds upp.
Alltså: användaren får både synligt och hörbar kvittens.

Modeller

Prisma Daps 2000•L-serien har det som krävs: en inbyggd NFC-läsare, vilket
gör att specialfunktioner kan aktiveras med hjälp av RFID-tag.
KLICKA HÄR för att läsa mer om Prisma Daps 2100•L

Se hur det går till

Se vår video klipp hur man kan aktivera RFID taggen

Välkommen!

 

Kontakta Sonja för mer info, offert, order och svar på dina frågor.