Nedsmutsning är ett allmänt problem för armaturer. Rengöring är en stor utmaning. Vi insåg att den ljumma ytan ovanpå armaturen kunde inbjuda till vila för våra bevingade vänner. Därför insåg vi att om vi kunde göra något för att minska nedsmutsningen från fåglar fyllde vi ett stort behov. Lösningen blev valfrihet. De kunder som vill kan montera fågelpinnarna, de som inte vill kan plugga hålen.