Väljer Kupa

De som vill uppnå pärlbandseffekt väljer kupa…!
Kupan slutar en bit utanför själva armaturhuset och ”lyfter” därför ut ljuset och ger därmed en tydlig indikation på att lampan är tänd eller släckt.
Alltså: vill man behålla varseblivningen som man har haft tidigare med gamla armaturer så är kupan ett bra alternativ.
Montörer och driftare brukar gilla kupat glas. Då kan de ju ställa sig i början på en gata, och konstatera: ”Ja – alla lampor lyser.”

Väljer planglas

De som gillar utseendet väljer planglas. Just nu är planglas modernt.
En annan anledning som nämns är att planglas inte kan medföra bländning.
Till viss del är sett korrekt – men gäller bara på ett visst avstånd.
Alla som stått under en belysning och tittat rakt in i ljuskällan vet att även ett planglas kan ge en bländnings-upplevelse. Avståndet till och styrkan på ljuskällan avgör risken för bländning.

Samma pris

Det är ingen prisskillnad beroende på vilket man väljer – om man investerar i Prisma Eliott.
Samma låga Made-in-Tibro-pris oavsett.