Kortare genomloppstider i produktionen

Vi förstår att våra kunder ofta önskar leverans så snart som möjligt.
Därför arbetar vi ständigt med att effektivisera tillvägagångssätt i produktionen på ett sådant sätt att resultatet, det vill säga produkten, inte påverkas ofördelaktigt.
Den senaste framgången rör genomloppstiden i våra ugnar.
Den har vid ett moment reducerats från 8 timmar till endast 35 minuter.

Bidrar till Agenda 2030

Tack vare det här framsteget i produktionen minskar även energiförbrukningen, eftersom våra ugnar är aktiva under en betydligt kortare period.
Så bidrar vi till mål 7 i Agenda 2030, som handlar om hållbar energi för alla.