Utvecklingskurvan

Ibland har människor sagt ”nu har vi nått så långt i utvecklingen som det går”.
De har haft fel.
Det man däremot kan konstatera när det gäller LED-tekniken är att utvecklingskurvan planat ut. Likaså priskurvan.
Utvecklingen gå fortfarande framåt men stegen är mindre. Priset blir troligtvis lägre men stegen allt mindre.

2015

Åren går fort. Inom kort är det inte längre möjligt att köpa armaturer med kvicksilver.
LED är ett intressant val. På väldigt många sätt: ekonomi, energi, miljö.