Kollektivavtal med ATF

Med kollektivavtalet som PrismaTibro AB har slutit kommer ATF, arbetstidsförkortning. Det ger oss möjlighet till totalt 8 lediga dagar under året. Tack vare kollektivavtalet kunde vi ha stängt hela den 5:e juni och halva den 22:a juni i syfte att ge all personal möjlighet till ledig tid och vila. 

Men arbetstidsförkortning är inte det enda positiva som kommer med kollektivavtalet. Avtalet medför flera villkor som garanterar bra arbetsförhållanden. Nedan följer några exempel:

  • Regler om övertid, restid och obekväm arbetstid 
  • Rätt till information och inflytande
  • Extra ersättning under föräldraledighet eller sjukskrivning