Samma ursprung

Produkterna på bilden kommer alla från Prismagruppen i Tibro.
Alla bygger på ett stort kunnande inom elektronik och mekanik.
I och med Prisma Eliott så har även kunskaperna kring optik och ljusfördelning blivit allt större.

Ödmjuka

Vi kan en hel del. Lär oss fortfarande. Tekniken utvecklas och omgivningen förändras ständigt.
Erfarenheterna under nästan tre decennier från kunder i alla befolkade världsdelar har gett oss många utmaningar.

Många vänner

Vi har många kunder och vänner – en del på rätt så exotiska platser.
Nämnas kan Ödeshög, Jerusalem och Sydney.

Trafik och sjöfart

Prismagruppens huvudsakliga områden. Övergångsignalen har med tiden fått sällskap av det vi kallar tryckknappar. Tryckknappar som tål hugg och slag eller bara tuffa omständigheter i allmänhet. De bara fungerar – år efter år.

Förtroendet vi förvaltar

Det förtroende som visats Prismagruppen när det gäller produkterna på bilden ska även gälla Prisma Eliott. Driftsäkerhet, hög kvalitet i minsta detalj.