Källsorterar sedan länge

Produktionspersonalen på PrismaTibro har sedan mycket länge varit ett föredöme.
Sorterar elektronik, well och plast och mer.

Nu överallt

Sedan en tid finns det nu bästa förutsättningar för att källsortera överallt i lokalerna.

Grönt team och Isblå team

Tack till våra gröna och isblå team som genom sina insatser aktualiserat och sett till att det blivit fart på oss allihop.