Kalibrera din Prisma DI

När en kalibrering görs jämförs mätinstrumentet med en spårbar referensstandard. Det är med andra ord ett sätt att ta reda på hur stora avvikelser Prisma DI eventuellt ger vid en mätning.

Kalibrering kan vara ett krav

Det är oftast ett krav att det ska finnas ett giltigt kalibreringscertifikat för de mätinstrument som finns ombord på ett fartyg, eller på andra platser där service på motorer utförs. Ju mer frekvent ett mätinstrument används, desto mer ökar risken för slitage, vilket gör att Prisma DI:s noggrannhet kan komma att avvika. 

Hur ofta ska mätinstrumentet kalibreras?

Många elektriska instrument kalibreras en gång per år. Vi förstår att det kan vara besvärligt att skicka in Prisma DI-enheter till oss så ofta. Statistiken visar dessutom att de enheter som kommer in efter tre år fortfarande är i bra skick och ger en relativt hög noggrannhet. Därför har vi valt att underlätta för våra kunder genom att förse dem med ett kalibreringscertifikat som gäller i 3 år. Svaret på frågan är alltså att Prisma DI bör kalibreras en gång vart tredje år.

Service och kontroll av Prisma DI

När mätinstrumentet är på plats hos oss för kalibrering passar vi på ett göra en kontroll av samtliga förlängningsstavar (Extension bars), mätspets, kabel och givare samt ett batteritest för att säkerställa att alla tillbehör och reservdelar är i bra skick. Är det någon del som har sämre skick föreslår vi att den delen byts ut. Dessa kontroller är viktiga för att förlänga livslängden på en Prisma DI-enhet. 

Hållbar hantering av mätinstrumentet

Genom att kalibrera och utföra service på mätinstrumenten kan vi tillsammans bidra till en mer hållbar resurshantering. Ett mätinstrument som håller länge minskar behovet av att utvinna nya resurser och är på så sätt mer skonsam mot miljön.