Är stolpen 3, 5 eller kanske 20 meter hög? 

En del väljer att leverera 20 meter till alla kunder.
Vi ställer istället frågan:
– Hur lång kabel behöver ni?

Tacksamt

Tacksam installatör som spar tid och slipper ett moment.
Väldigt bra för miljön i betydelsen avfall, nedsmutsning och att resurserna är begränsade.

Dessutom automatisering

Med tanke på arbetsmiljön automatiserar vi detta moment just nu.
Så: det blir bättre, snabbare och billigare för alla – även miljöerna.