Front

Du kan lägga in vilket element du vill så länge du skriver in rätt ID (i det här fallet front) och jag rekommenderar att du även använder classen: Jinneskog_infobox. Denna class gör att elementen är osynliga i början.

Vilken layout du vill ha på sidan har ingen betydelse. Skriptet hanterar bara ursprungsbilden, delarna av bilden och ser till att valda element tänds/släcks.

Ledkvittens

Se tidigare text från front. Men använd ID: ”ledkvittens” för denna. Önskar du flera klickbara områden, krånglar något, eller önskar du nån mer funktion. Säg till så tittar jag gärna på det.