Jämställdhet

”Alla pratar med alla”.
Det finns ansvarsområden. Det finns beslutsvägar. Ordning och reda.
Det hindrar inte vem som helst att tala med vem som helst om vad som helst. Platt organisation där var och en kan bli hörd och sedd.
En viktig faktor för att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats.

KLICKA HÄR för att läsa mer om hur PrismaTibro arbetar med ”Agenda 2030 för hållbar utveckling”.

Tack till vårt Gröna Team ”Sparrisarna” för att identifierat och beskrivit.