Lika många av varje

Kvinnor och män är jämställt representerade i PrismaTibros styrelse.
Mål nr 5 i Agenda 2030.

För övrigt

PrismaTibro är en samling av många personligheter som har ursprung i trakten, från platser man bara drömmer om att besöka och från ställen där flykt var enda alternativet.