PrismaTibro har eget IT-system

IT-systemen hos PrismaTibro är helt opåverkade av det intrång som Addtech drabbats av.
Verksamheten fungerar som vanligt.
PrismaTibro ingår inte i det IT-system som drabbats.

Mer info

För mer information och svar på frågor kontakta Pelle Bäckrud, VD.

Addtech informerar

Besök hemsidan för Addtech för löpande uppdatering.