Internet of Things och LED gatubelysning

Ett sätt att definiera ”Internet of Things” är:
Nätverk av fysiska föremål, apparater, bilar, byggnader och andra objekt som är inbäddade med elektronik, programvara, sensorer och nätverksanslutning, vilket gör det möjligt för dessa objekt för att samla in och utbyta data. Internet of Things gör objekt som ska avkännas och fjärrstyras över befintliga nätverksinfrastruktur, skapa möjligheter till mer direkt integration mellan den fysiska världen och datorbaserade system, och resulterar i förbättrad effektivitet, noggrannhet och ekonomisk fördel; när sakernas förstärks med sensorer och ställdon, blir tekniken en instans av den mer allmänna klassen av cyberfysiska system, som även omfattar teknik såsom smarta nät, smart hem, intelligenta transportsystem och smarta städer. Varje sak är unikt identifieras genom sitt inbyggda datorsystem utan kan införliva inom den befintliga Internets infrastruktur. Experter uppskattar att IoT kommer att bestå av nästan 50 miljarder objekt 2020″.

Det är precis vad Prisma Eliott gör/är

  • Först utvecklade vi: LED gatubelysning = Prisma Eliott 1
  • Sedan utvecklade vi: LED gatubelysning med Prisma Nattljus (höjning eller sänkning under en period per dygn).
    Inställningarna kan förändras med fjärrkontroll. Prisma Eliott 2 Remote
  • Nästa steg vi genomfört: Uppkoppling via GPRS, internet för styrning och rondering.
    Prisma Eliott 2 Detect

Följ med oss

Vår resa började 2009. Mycket har hänt – är på riktigt och fungerar – och mer kommer.
Kontakta oss gärna om du önskar mer info – Malin är produktansvarig och ser fram emot ditt samtal och/eller e-post.