Intern presentation om Prisma DI

För att säkerställa intern produktkunskap hölls under maj månad en presentation om Prisma DI.

Under presentationen fick vi lära oss mer om varför man bör mäta vevaxlars skevhet, hur Prisma DI fungerar och vilka skillnader som finns mellan de olika modellerna. Vi fick även lära oss om det uppskattade tillbehöret Prisma DI Ovality Kit som mäter förslitning i cylinderfoder. 

Tack Harut Pdrossian för en fin presentation!