Skydd

Kapslingsklassning (IEC 60529) är en klassifikation av hur bra inkapslingen av elektroteknisk utrustning står emot och skyddar mot vatten, damm, inträngande föremål samt ofrivillig beröring (till exempel petskydd i kontakter). Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt samt beröring är och den andra hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd.
(Källa: Wikipedia)

För Prisma Eliott gäller

IP67: Elektronikdelen
Första siffran, 6, står för:
Skydd mot beröring och inträngande föremål – Dammtät
Andra siffran, 7, står för:
Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras – Vattentät, nedsänkt i vatten

IP33: Armaturen i sin helhet
Första siffran, 3, står för:
Skydd mot beröring och inträngande föremål – Minst 2,5 mm i diameter.
Andra siffran, 3, står för:
Skydd mot inträngande vatten. Inget vatten får tränga in i en sådan mängd eller på ett sådant ställe att tillfredsställande drift påverkas eller säkerheten äventyras – Spolsäkert.

Elektronikdelen

Här sitter det som behöver skydd. Och skyddet är mer än tillfredsställande.
Hur ofta är en armatur monterad på stolpe flera meter över marken, nedsänkt i vatten?

Helheten

Då kylning är viktig för LED-armaturer har vi valt en konstruktion som andas genom ett snillrikt självventilerande armaturhus.