Industri-område

En typiskt plats som behöver belysas – oavsett var den ligger och hur mycket eller lite värdefulla saker som förvaras där.
Prisma Eliott Detect ser till att det är rätt mängd ljus vid rätt tidpunkt.
Prisma Eliott är en svenskutvecklad och svensktillverkad gatubelysning, vägbelysning som håller löfte.

Låt närvaro styra

När ingen är där kan det vara mörkt eller lite lagom mycket ljus för att visa att här kan ingen vistas obemärkt.

Styr på avstånd

Inställningarna för hur mycket ljus det är vi frånvaro respektive närvaro ändras med ett telefonsamtal.
På samma enkla sätt ändrar man antalet armaturer som ska tändas vid varje ”detect” – alltså svaret på frågan:
Hur många armaturer ska tändas upp samtidigt som den armatur som känner av närvaro tänds?

Sista ronderingen genomförd

Iallafall den typ av rondering som görs för att undersöka om allt är som det ska.
Istället för att åka runt och kolla att allting fungerar som tänkt så får kunden ett e-postbrev med besked om t ex:
”En armatur har slutat fungera”.
Då, men inte förrän då, åker man dit och tar reda på vad som hänt – kan vara en påkörning eller annan skada.

Vill du veta mer?

Och vill du gärna prata med en människa?
Ring Malin Buss, produktansvarig 0504-400 59