Lumen

Om 1 lumen träffar en yta på 1 m² får den ytan illuminansen (belysningen) 1 lux.

Lux

Lux är enheten för illuminans (belysning).
1 lux är definierad som 1 lumen per kvadratmeter.
Illuminans är måttet på hur mycket en yta belyses.
Om ett visst ljusflöde träffar en area har illuminansen ett värde; om ytan är större men fortfarande träffas av samma ljusflöde är illuminansen mindre.
Det senare inträffar t ex med en större yta som antingen placeras längre bort eller vinklas så att den upptar samma rymdvinkel.
Illuminans mäts med instrumentet luxmeter eller som vi säger i Tibro: Luxmätare.

Candela

Om ljuskällan utstrålar 1 candela i alla riktningar, är ljusflödet per steradian 1 lumen. Totalt strålar källan 4π lumen. Om 1 lumen träffar en yta på 1 m² får den ytan illuminansen (”belysningen”) 1 lux.

Candela kommer från latin och betyder ”vaxljus”, ”talgljus”, vilket avslöjar den ursprungliga betydelsen – en candela var ljusstyrkan för ett vaxljus.

Watt

Fortfarande är Watt det vanligaste sättet för många att förstå effekten för en ljuskälla.
Trenden är att fler och fler istället vill veta Lumentalet.
LED-tekniken har gjort det mer och mer allmänt att använda Lumen som mått.
Anledningen till det är att ljusflöde mäts i enheten Lumen.
De som anger effekten på ljuskällor i hästkrafter är inte många idag men de skulle säga 0,05 Hk istället för 40 Watt.