Prisma DI är ett mätinstrument för stora förbränningsmotorer. Vid första anblick kan det därför tyckas svårt att se något samband mellan Prisma DI och ekologisk hållbarhet. Med det här inlägget hoppas vi därför kunna förklara närmare på vilka sätt Prisma DI kan bidra till de globala målen.

Mål 13: Klimatåtgärder

Bekämpa klimatförändringarna

I dagsläget är infrastrukturen och samhället fortfarande beroende av fartyg som drivs av förbränningsmotorer. Här kan Prisma DI påverka de motorer som finns i positiv bemärkelse. Mätinstrumentet ser till att motorhaveri kan undvikas och genom detta kan utsläppen hållas på samma nivå. Om en motor havererar under färd leder det till stora mängder utsläpp. Antingen på grund av bogsering, eller till följd av att reparatörer måste ta sig ut till platsen. Prisma DI säkerställer att trafiken kan flyta på utan helt överflödig miljöpåverkan. 

Vid motorhaveri krävs också omfattande reparationer, reparationer som med hjälp av Prisma DI hade kunnat vara betydligt mindre. Under större reparationsarbeten behövs stora mängder resurser för att byta ut delar, vilket naturligtvis har negativa effekter på miljön.

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och tillverkning

Hållbar konsumtion och produktion

Alla våra produkter, däribland Prisma DI, är kända för sin höga kvalitet och långa livslängd.
På PrismaTibro erbjuder vi dessutom kalibrering och full support.
Allt för att göra det så enkelt som det är möjligt för våra kunder att ta hållbara beslut.

Kontakta oss

KLICKA HÄR för kontakt med säljare – vi svarar på era frågor, hjälper er med offerter och order.
Välkommen!