De flesta är medvetna om att fladdermöss trivs bäst i nattens mörker.
Vad innebär det då för djuren när deras habitat inskränks av människans belysning?

Forskning på Gatubelysningsforum

Den 13-14 september 2022 var vi på Gatubelysningsforum, en mässa för alla som sysslar med offentlig utomhusbelysning.
Där fick vi ta del av mycket intressant forskning kring hur insekter och fladdermöss påverkas av belysning.
Något som framförallt väckte vårt intresse var andelen fladdermöss i Skaraborgs kyrkor. För 30 år sedan fanns de i 2 av 3 kyrkor. När samma kyrkor kontrollerades i nutid hade andelen minskat till 1 av 3. Forskarna tror att utvecklingen beror på just belysning och att vi idag belyser våra kyrkor mer än tidigare. 

Detect – funktionen som släcker ned

Vi kallar vår lösning Prisma Light Detect. Som utvecklare, tillverkare och säljare av armaturer bär PrismaTibro ett ansvar. Ett ansvar i att se över vad vi kan göra för att skapa en hållbar situation för både människor och djur. Vi har redan kommit långt vad gäller utvecklingen av närvarostyrd belysning, eller Detect, som vi kallar det. Detect är en funktion som släcker ned eller sänker ljusstyrkan när ingen är i närheten. Styrningen kan göra enorm nytta i områden där människor sällan vistas, men som ändå bör vara belyst av olika skäl. Här kan nattdjuren leva så gott som ostört.

Planering av belysning

Vi hjälper gärna våra kunder med planeringen av vilka områden som ska belysas. Tillsammans ser vi över var ljuset behövs som mest och om det är möjligt att skapa korridorer i känsliga områden. Kunden får själv ge önskemål om hur varmt eller kallt ljuset ska vara, där varmare ljus anses mer fördelaktigt ur ekologisk aspekt. 

Tillsammans

Om vi hjälps åt, lyssnar på forskning, diskuterar och planerar kan vi nå nya framgångar. Vi vill erbjuda er hållbar belysning som stör ekologin så lite som möjligt, men som inte heller äventyrar varken känsla av säkerhet eller trygghet för oss människor.