Hur kommer framtidens korsning att se ut?

Den senaste tiden har vi arbetat mycket med hur framtidens korsning kan komma att se ut genom olika workshops. Vi har en del teorier och idéer, men framtiden är som alltid oviss och tekniken kan leda oss till platser som tidigare varit omöjligt. 

Vi använder alltid vår vision – Trafiksäkerhet idag och för framtida generationer – som utgångspunkt när vi resonerar kring framtiden. Hur ska vi gå tillväga för att göra korsningarna så säkra som möjligt, oavsett om flödet styrs via kamerateknik, V2X eller något helt annat?

Vad har du för idéer?

Har du någon tanke kring hur korsningar kan förändras med anledning av V2X, de globala målen eller liknande?
> Spåna gärna tillsammans med oss!