Hur kommer framtidens gatubelysning att se ut?

I belysningsbranschen har det under många år pratats om LED, Zhaga och Smart City där det bland annat har spekulerats kring huruvida gatuarmaturer kommer att fungera som informationsbärare i framtiden.

Vi bad AI-tjänsten Midjourney att ta fram några bilder på hur framtidens belysning kan komma att se ut. Vad tror ni – speglar bilderna vår framtid?

Workshop med fokus på belysning

För att lyfta fram de här frågorna ytterligare valde vi även att ha en workshop kring framtidens belysning, där all personal fick fundera på frågor som:
• Hur kommer framtidens belysning att se ut?
• Vad ska den kunna?

Med Zhaga-socklar och forskning om ljusföroreningar kommer samtidigt helt nya förutsättningar för gatubelysning, vilket gör det extra intressant att fundera kring just detta.

Vad tror du om framtidens gatuarmatur?

Har du en idé eller vill veta mer om hur vi resonerar i dessa frågor?
> Varmt välkommen att kontakta oss.