Nyhetsartikel Haderslev och Bornholm

Jo, så här!

Så har Haderslev Kommun och Bornholms Regionskommun sparat så mycket energi på utomhusbelysning.

Personer som ger svaren

  • Camilla Rørbye von Holstein, ingenjör och gatubelysningansvarig i Haderslev Kommune
  • Flemming Bech, projektledare Bornholms Regionskommune
  • Steen Havlund, säljare av Prisma Light i Danmark, PrismaTibro, Sweden

Läs gärna hela artikeln

Klicka på bilden här ovan.
Då artikeln är på danska – här några axplock i svensk översättning:

Camilla Rørbye von Holstein:
– På 17 orter , där det enbart installerats närvarostyrda armaturer, har vi i genomsnitt gjort en energibesparing på 86%.
En bonus är att närvarostyrningen leder till ett minimum av ljusföroreningar – det lyser ju bara när ljuset verkligen behövs, när det är aktivitet på vägen.

Flemming Bech:
Den nya styrningen har medfört ett nytt sätt att hantera drift och service av anläggningarna….tidigare genomfördes rondering med bil 7-8 gånger om året men nu kan man se på en datorskärm om något behöver undersökas närmare.

Steen Havlund:
Styrningen kan installeras i armaturen på flera sätt; byggas in så att enbart sensorn är synlig eller placera Zhaga-kontakt på lämplig plats. Den senare lösningen gör det möjligt att välja styrning med sensor eller enbart en sensor och denna lösning påverkar inte produktens CE-godkännande.

PrismaTibro riktar ett tack för tillstånd att återpublicera till:
TechMedia A/S Naverland 35, DK-2600 Glostrup • Phone +454324 2628 • info@techmedia.dk • www.techmedia.dk