Hur bidrar vi till en säker skolväg?

Skolvägen varierar för alla barn och elever, men oavsett vem det är som tar sig till skolan och hur vägen dit ser ut ska resan ske på ett tryggt och säkert sätt. På PrismaTibro har vi sett över hur vi kan vara med och bidra för att öka säkerheten för barn och unga i deras väg till skolan.

Prisma Daps

Många möter Prisma Daps i sin väg till både skola och jobb, men det är inte alla som känner till Prisma Daps smarta och tillgänglighetsanpassade funktioner som förenklar vardagen och ökar säkerheten för människor med syn- eller hörselnedsättning:

• Reliefsymboler – en taktil karta för synskadade.
• Vibrator med undertryck/RFID-tag som ger längre gröntid.
• Talmeddelande som t ex varnar om trafiksignalsystemet är ur funktion.

Prisma Light 

Vi erbjuder ändamålsenlig belysning till vägar, GC-vägar och övergångsställen. Våra armaturer kan också användas för att belysa busshållsplatser eller parkeringar.

Ny produkt på gång

Vid obevakade övergångsställen är trafiksäkerheten ofta bristfällig. Endast 52% av GCM-passagerna i det kommunala vägnätet uppfyller en god standard, enligt Trafikverket. Detta var ett problem som vi identifierade. Vår nya lösning är framtagen specifikt för att öka trafiksäkerheten vid obevakade övergångsställen, i enlighet med delmål 3.6 i Agenda 2030 om att minska skador i dödsfall i trafiken. Håll utkik – för mer information kommer längre fram!