Prisma Tibro, Sweden - Prisma Daps 2000•LÄr det ett övervakat

övergångsställe har ni troligen en Prisma Daps på plats?
De är utvecklade och tillverkas i samma hus som Prisma Eliott här i Tibro.

Eller oövervakat

med enbart en ”Herr Gårman”-skylt?
Vi har några kunder som har valt att placera Prisma Eliott vid sina oövervakade övergångsställen.
För det ändamålet sätter vi dit en annan lins som skapar en korridor över övergångstället.
KLICKA HÄR – Se bild från Växjö.

En blå Prisma Eliott

Det är ju också möjligt att få kåpan i en annan färg, till exempel blå, om man vill visa extra tydligt att här är det ett övergångsställe.