Hur arbetar PrismaTibro för att minska tunga lyft?

Jo, vi använder oss av höj- och sänkbara packvagnar i vår produktion!
Ett sätt för oss att skapa en mer ergonomisk arbetsmiljö.

Talande namn

Packvagnarna är namngivna efter det arbete som de hjälper oss med.
Säg hej till Berra, Viktor och på bilden: Klara.