HLR-utbildad personal skapar tryggare arbetsmiljö

Det värsta får inte hända…”Peppar, peppar, ta i trä”.
Om olyckan ändå skulle vara framme, ja, då känns det tryggt att majoriteten av personalen har goda kunskaper i HLR. Vi har haft ett utbildningstillfälle det senaste året som har ökat känslan av trygghet i vårt arbetslag. Det var ett sätt att bryta av rutinerna, göra något tillsammans och stärka samhörighetskänslan, helt enkelt en övning för att säkerställa god arbetsmiljö. 

Så tyckte våra kollegor

”Det var bra att uppdatera kunskaperna, man glömmer snabbt annars. Kul att göra något tillsammans.”
Kristoffer

”En nyttig och viktig kunskap att ha med sig.”
Mats

”Det var en bra övning, det är viktigt att man vet vad man ska göra så att man inte panikar om man hamnar i den situationen. Om alla har lärt sig hur man gör är det i alla fall någon som kan om det skulle behövas.”
Karsten

”Jag kände mig absolut tryggare efter utbildningen. Det var en bra övning, men man glömmer fort.”
Harut

Nästa utbildning

Som flera av våra kollegor tog upp är kunskaper i hjärt- och lungräddning viktiga att ha, men samtidigt lätta att glömma bort – om man inte repeterar. Därför har vi planerat att fortsätta ha HLR-utbildningar var fjärde år.