Kablar som krävs

De kablar som krävs för att just den modell av Prisma Daps vi levererat ska fungera korrekt saknar isoleringsskydd.
Isoleringsskyddet är svarta gummiliknande ”hattar” trädda över den skalade kabeln.

Kablar för mer funktionalitet

När man önskar använda fler eller rent av alla funktioner som Prisma Daps erbjuder så använder man fler kablar.
Vilka kablar som används för vad kan man finna information om i installationsmanualen.
KLICKA HÄR för att ladda ned manualen.