Gröna sidan

Det handlar om fotboll. Det handlar om mycket mer än fotboll.

Bakgrund

Framtiden för barn i Colombia är lika oviss som i övriga världen men förutsättningarna skiljer sig enormt mycket från de vi ser (för det mesta) i Sverige. Brottsligheten lockar med status, pengar och makt. Unga människor betraktar äldre som ser ut att ha allt det där som lockar. Ofta erbjuds just mycket unga människor att springa mindre ärenden, i början helt oskyldiga ärenden, för att sedan lockas att ta risker och mer ansvar.

Fotboll

–”Du ska gå i skolan istället för att hålla på med sånt…!”
–”Näe, det här är bättre, jag vill bli nån, bli rik”
–”OK, jag förstår, men om du går i skolan får du vara med och spela fotboll – Gröna sidan”
–”…”
–”Vad säger du?”
–”Menar du att jag får vara med och spela…i laget…inte bara hämta bollar och titta på?”
–”Japp, du blir spelare i ett lag”
–”Jaja, fixar du i ordning mina skolkläder och följer mig dit imorgon?”
–”Absolut, det gör jag.”

Mycket mer

  • Trots Covid 19 och karantän var det möjligt för oss att fortsätta med det sociala idrottsarbetet och på så sätt minska de negativa effekterna av pandemin på personligt och familjärt plan. Detta skedde genom digitala möten.
  • Digital idrottsträning
  • Vi genomförde också samtal och workshops om hälsosam dynamik i hemmet, likaså frågor relaterade till icke-våldsam och respektfull kommunikation, förstärkning av självkänslan hos ungdomar eller barn som misshandlats av föräldrar eller kamrater, självkontroll som en strategi för konfliktlösning, stresshantering, ångest m m.
  • Frågan om självmordsförebyggande arbete diskuterades också med föräldrarna, där man betonade vikten av vårdnadshavares stöd och närvaro till den minderårige i krissituationer och vid andra händelser som kan vara svåra att hantera.
  • Vi fortsatte den månatliga humanitära hjälpen och andra hjälpinsatser till familjerna och förmånstagarna såsom leveranser av livsmedel under flera månader.
  • I december gavs donationer i form av gåvor till de olika projekten i staden Medellín.
  • Under december delade vi ut presenter till barnen i Anori, El Pinar och Limonar.
  • Vi lyckades konsolidera det seriösa samarbetet med ett FN-organ.

Mer info

Kontakta PeO Allerth – KLICKA HÄR – anställd på PrismaTibro men också på Ankarstiftelsen