Det är tryggt att satsa på Prisma Eliott

5 års garanti

Utan vidare diskussion eller förhandling lämnar vi 5 års garanti.

15 års garanti

Produktgaranti som gäller under femton år (15 år) finns som tillval.

Garanti utan tidsgräns

För de kunder som väljer LED-hyra finns ingen bortre gräns för garantin.
Tryggare kan ingen vara…

Så går det till

Armaturen returneras på kundens bekostnad i avsett emballage. Prisma Light AB utför en funktionskontroll och reparerar. Skada som uppkommer på grund av av åsknedslag, handhavandefel eller yttre påverkan omfattas inte av garantin. Efter reparation returneras armaturen till kunden. Returfrakten bekostas av Prisma Light AB.
Garantin gäller för fel som uppstår på någon av de ingående komponenter som LED armaturen består av.

OBS!

Kunden behöver inte, ska inte skruva i armaturen. Istället: Lossa kabeln och två skruvar, returnera armaturen till Prisma Light AB, Tibro. Eventuella kostnader för demontering och montering bekostas av kunden.