Fyra veckors semester ge vila för kropp och knopp

Alla är lediga samtidigt. Några även lite före och några även lite efter de veckor vi brukar: 28, 29, 30, 31.

Allt hänger ihop

Utveckling, produktion, service, försäljning och leveranser är beroende av varandra och därför ser vi det här som bästa lösningen.

Vi håller koll

Även under ledigheten bevakar vi inkommande frågor och besvarar förfrågningar.
Då och då löser vi akuta saker som kan uppstå men det brukar flyta på fint och alla få en sammanhängade avkopplande och lugn ledighet.

Igång igen

Sedan 8 augusti 2022 är verksamheten igång med full kraft.