Den 1 april 2019 fusioneras 

Prisma Light AB, orgnr 556377-3653 in i Prisma Teknik AB, orgnr 556306-7098.

Total överlåtelse

Prisma Teknik AB tar över ansvaret för samtliga gällande avtal, prislistor, offerter, ordrar och garantiåtaganden från Prisma Light AB.
Vårt mål är att våra kunder och leverantörer ska uppfatta fusionen som vi – som en förbättring.

Ny bank

Nya bankuppgifter för Prisma Teknik AB i samband med fusionen då vi byter till Handelsbanken.
Bankgironummer är detsamma som tidigare: 945-3929

OBS!

Nya IBAN och BIC/Swift, enligt nedan.

Frågor?

Skicka e-post till contact@prismatibro.se så återkommer ansvarig hos oss inom kort.

SEK

IBAN
SE 20 6000 0000 0003 1904 9671

BIC/Swift
HANDSESS

Euro

IBAN
SE 55 6000 0000 0000 5282 9049

BIC/Swift
HANDSESS

Dollar

IBAN
SE 58 6000 0000 0000 5282 9189

BIC/Swift
HANDSESS