Funktionstest

Efter genomfört test skickas svaren till den e-post du anger.
Avsikten med testet är att hjälpa installatör med två saker:

  • Testa relevanta funktioner
  • Få en dokumentation efter lyckad installation

Frågor

Har du några frågor eller upplever problem – kontakta PrismaTibro på 0504-400 40 eller support@prismatibro.se

Prisma Daps