Friskvård – pengar och träningskort

Vi ges möjlighet till både en ekonomisk ersättning varje år och gemensamma träningspass.
Den ekonomiska ersättningen lämnas mot kvitto på träning eller annan godkänd friskvård.

Gemensamt

Dessutom anordnas träningspass med möjlighet till utveckling av träningsrutiner och att testa nya träningsformer.

Grannen

På vår gata finns ett gym – Energilyftet.
Där kan vi samlas och träna enskilt eller i grupp.