Fortbildning ledare och inköpare

Fort som i fortsättning. Alla kan många saker. En del behöver fortsätta resan mot mer kunskap.

Utmanas

Någon kan behöva utmanas i sina kunskaper – stämmer dom, saknas något?

Bekräftas

Den kanske vanligaste effekten av fortbildning är en stor portion bekräftelse av att man redan kan en massa saker.
Bra för självförtroendet och kan sporra till att ta fler steg i sin utveckling.

Inspireras

Möta andra med liknande arbetsuppgifter inspirerar.

Addtech Academy

PrismaTibro tillhör sedan 2018 Addtech AB.
Det ger oss tillgång till Addtech Academy som erbjuder starka och fullmatade utbildningar inom flera områden.
De senast startade utbildningarna var förlagda till just Addtech Academy:
• Inköpsutbildning
• Ledarskap ”Nya sätt att tänka”