Fortbildning av personal

Att påminnas, få nya kunskaper och inspireras.

Det tror vi är viktigt

Den senaste månaden har vi utbildat säljare och inköp inom avtal, offert och order. Under nästa vecka kommer vi allihopa att få utbildas i hantering av brandsläckare och brandfilt i händelse av brand. En viktig kunskap som vi ser fram emot att få uppdatera!

Andra spännande händelser

Morgonen den 18:e oktober 2022 blev ännu ett tillfälle att utvecklas.
Det hölls finfrukost på PrismaTibro när Mattias Peterson, Näringslivschef på Tillväxt Tibro bjöd in till sammankomst.
Representanter från olika företag samlades i våra lokaler och fick dela erfarenheter i form av föredrag.
Efteråt gjordes en spännande rundtur i vår, PrismaTibros, verksamhet.